Diensten voor organisaties (pagina 1 van 2)

logo
Introductie

Diensten voor medewerkers

Diensten voor organisaties

Opdrachtgevers

Contact

Het investeren in loopbaanontwikkeling van medewerkers draagt bij aan bewustwording en blijvende inzetbaarheid. Medewerkers kiezen bewuster voor hun huidige, aangepaste of andere baan. Ook ontstaat er inzicht in de huidige flexibele arbeidsmarkt en wat er nodig is om daar op een effectieve manier op in te spelen. Hierbij kan gedacht worden aan scholing of training, stage en netwerken.

Kuster Loopbaanmanagement betrekt de leidinggevende actief bij het begeleidingstraject van de medewerker. In het startgesprek worden heldere afspraken gemaakt over doelstelling, verwachtingen en investering in tijd en geld. Deze afspraken worden in een begeleidingsovereenkomst vastgelegd, zodat alle drie de partijen weten wat er van elkaar kan worden verwacht.

Het begeleidingstraject wordt afgesloten met een eindgesprek tussen medewerker, leidinggevende en loopbaanadviseur. In dit gesprek vertelt de medewerker over zijn verkregen inzichten en bespreekt hij zijn SMART-ontwikkelplan. Dit plan kan als basis dienen voor het functionerings- of ontwikkelingsgesprek.

Lees verder voor informatie over re-integratie en arbeidsdeskundig advies.

Lees verder voor informatie over diensten voor medewerkers, zoals loopbaanbegeleiding en outplacement.