Diensten voor organisaties (pagina 2 van 2)

logo
Introductie

Diensten voor medewerkers

Diensten voor organisaties

Opdrachtgevers

Contact

Re-integratie
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter heeft zowel de werkgever als de zieke medewerker een inspanningsverplichting bij re-integratie. In de eerste plaats is het doel dat de medewerker het 'eigen' werk hervat. Mocht dat door medische omstandigheden niet meer kunnen, dan zal er worden gezocht naar andere passende mogelijkheden.

De arbeidsdeskundige expertise in combinatie met re-integratiebegeleiding van Kuster Loopbaanmanagement helpt om deze begeleiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er is aandacht voor de individuele medewerker, zonder daarbij de soms harde realiteit van het wettelijke kader uit het oog te verliezen.

De duur van het re-integratietraject blijft maatwerk, maar de ervaring leert dat een begeleidingstraject ongeveer zes tot negen maanden investering vraagt.

Arbeidsdeskundig advies
Een re-integratietraject blijft vaak onvoorspelbaar en roept vragen en verrassingen op. Bij stagnatie of vragen omtrent het re-integratietraject biedt Kuster Loopbaanmanagement in de rol van arbeidsdeskundige een passend advies.

Ook behoort een Arbeidsdeskundig Re-integratie Onderzoek tot de mogelijkheden. In een dergelijk onderzoek wordt een uitspraak gedaan in hoeverre terugkeer in (eigen) werk binnen de organisatie mogelijk is of dat het vinden van ander werk op de externe arbeidsmarkt aan de orde is.

Ga terug naar de vorige pagina.