Re-integratie

Vind jij de re-integratiepuzzel ook zo ingewikkeld?

Bij een re-integratietraject komt er best veel op je af en weet je wellicht even niet wat te doen. Uitgangspunt van een re-integratietraject is dat je terugkeert in het ‘eigen’ werk. Mocht dat om gezondheidsredenen niet meer kunnen, dan zal er worden gezocht naar andere passende mogelijkheden. De arbeidsdeskundige expertise en ervaring met re-integratiebegeleiding van Kuster Loopbaanmanagement helpt je daarbij. Er is aandacht voor zowel jouw wensen en mogelijkheden, als die van je leidinggevende, zonder daarbij de soms harde realiteit van het wettelijke kader uit het oog te verliezen. Het doel is de kortste route naar ander, passend en duurzaam werk te vinden.

Re-integratie spoor 1
Bij dreigende uitval of bij ziekte is het belangrijk om op het juiste moment in te grijpen, uiteraard in zorgvuldig overleg met de bedrijfsarts. Was er al sprake van een loopbaanvraag voor de ziekte-uitval? Ben je al aan het re-integreren, maar mis je een onafhankelijk luisterend oor? Wens je begeleiding als gevolg van stress- en burn-out klachten? Kuster Loopbaanmanagement kan hierbij de juiste begeleiding geven, geheel volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). In het kader van stress- en burn-out begeleiding werkt Kuster Loopbaanmanagement volgens de CSR-methodiek

Re-integratie spoor 2
Mocht je na het eerste ziektejaar je oorspronkelijke werkzaamheden nog niet volledig hebben hervat, dan zal er binnen en buiten de organisatie moeten worden gezocht naar passende arbeid. Kuster Loopbaanmanagement begeleidt je in die zoektocht naar ander, passend werk. Het re-integratietraject bestaat uit twee fasen: de oriëntatiefase en de fase waarin je actief de arbeidsmarkt benadert. Elk traject blijft maatwerk, maar de ervaring leert dat een begeleidingstraject ongeveer een investering van zes tot negen maanden vraagt.

Arbeidsdeskundig advies voor leidinggevenden
Een re-integratietraject kan complex zijn en roept vaak veel vragen of zelfs verrassingen op. Soms zijn er van meerdere componenten die van invloed zijn op het traject, bijvoorbeeld een functioneringsvraagstuk of een loopbaanvraag. Bij stagnatie van een re-integratietraject of bij vragen over het traject biedt Kuster Loopbaanmanagement een passend arbeidsdeskundig advies. Ook biedt Kuster Loopbaanmanagement desgewenst workshops en informatiebijeenkomsten WVP aan.